Metalické sítě

Metalické sítě jsou založeny na klasických měděných vodičích s papírovou nebo plastovou izolací původně určených pro telefonní službu. S nástupem moderních technologií jsou tyto sítě vytlačovány směrem ke koncovým uživatelům, takže jsou dnes využívány prakticky pouze v sítích přístupových. Přesto jsou velmi důležitou součástí telekomunikační sítě, neboť právě přes ně jsou realizovány nové koncové služby. To je důvodem jejich trvalé údržby a případné modernizace. Nasazení širokopásmových technologií vyžaduje, aby přenosový řetězec od ústředny k účastníkovi byl kvalitní. Dostatečnou zárukou je dodržení parametrů pro původní, tj. telefonní, službu. Pravidelné kontrolní měření v rámci preventivní údržby významně snižuje finanční náročnost nenadálých havarijních stavů.