Opravy a přeložky telekomunikačních sítí

Naše společnost se zabývá opravami a přeložkami optických a metalických sdělovacích sítí.
Přeložky kabelových tras jsou obvykle vyvolány stavební činností při rozšiřování výrobních areálů.


Přesná lokalizace a identifikace místa poruchy významně snižuje náklady na opravy havarijních stavů jednotlivých kabelů.