Služby a činnosti

Montáž, údržba a servis telekomunikačních zařízení.

Návrh řešení, zajištění projektu, dodávka na klíč, montáž, uvedení do provozu, servis, údržba.
Optické a metalické kabelové telekomunikační sítě:
• přeložky a překládky sdělovacích vedení
• měření a oprava poruch sdělovacích kabelů
• zajištění zemních prací
• revizní a kontrolní měření
• vyhodnocení přenosových možností sítě
• vytýčení a lokalizace kabelových vedení
• přeložka kabelů
• slaboproudé sítě a rozvody
• strukturovaná kabeláž
• počítačové sítě optické
• CATV