Vytyčování sítí

Provádíme vytyčení podzemního vedení sítě společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. zkráceně CETIN po celém území Jihomoravského kraje zejména v okresech Brno a Brno-venkov

Vytyčení provádíme obvykle ve lhůtě do 10-ti pracovních dnů po obdržení objednávky.

Ke zdárnému provedení vytyčení od Vás potřebujeme

  • Závaznou objednávku s fakturačními údaji a kontaktní osobou
  • Zákres místa, popis místa a rozsahu požadovaného vytýčení
  • číslo jednací z  VYJÁDŘENÍ O EXISTENCI SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ od CETIN ve formátu xxxxx/17
  • situační výkres z Vyjádření CETIN

Tyto podklady zaslat e-mailem: stratel@stratel.cz